Retro

I väntan på ett beslut om assistans kan en person med funktionsnedsättning använda assistans, för att vid positivt beslut även erhålla ersättning. Vid negativt beslut erhåller den enskilde ingen ersättning. Det är således ett risktagande såtillvida att assistenten risker att inte få någon lön, i de fall assistans inte beviljas. 

För att ersättning ska kunna betalas ut för retroaktiv tid gäller idag som villkor för utbetalning att den försäkrade har fått personlig assistans och att hon eller han har haft en sådan kostnad för assistansen som ska ersättas genom assistansersättningen, antingen genom att den försäkrade köpt assistans från anordnare eller genom att hon eller han själv som arbetsgivare haft kostnader för att avlöna sina personliga assistenter. 

Fr.o.m. den 1 juli 2013 gäller också att assistansersättning som avser assistans som utförs innan beslut har fattats i ett ärende lämnas endast om den enskilde månadsvis under handläggningstiden redovisar till Försäkringskassan att assistansen utförs i enlighet med kraven och förutsättning i SFB.

 • Mål rörande kravet på månadsvis redovisning

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: mål nr. 3281-18.

  Mål rörande kravet på månadsvis redovisning Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr. 3281-18 Målet rör en 20- årig kvinna som tidigare hade haft rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beslutade genom en omprövning att hon inte längre skulle beviljas assistansersättning. Målet gick u ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skälig ersättning till kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5510-18

  Mål rörande rätt till skälig ersättning till kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5510-18 Målet rör en 27- årig man som i avvaktan på Försäkringskassans handläggning av hans ansökan om assistansersättning hade erhållit ersättning från kommunen för köpt assista ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5887-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5887-18 Målet rör en 27- årig kvinna som yrkade att kommunen skulle ge henne rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assist ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5885-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5885-18 Målet rör en 27- årig kvinna som yrkade att kommunen skulle ge henne rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assist ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5884-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5884-18 Målet rör en 27- årig kvinna som yrkade att kommunen skulle ge henne rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assist ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5883-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5883-18 Målet rör en 17- årig kille som yrkade att kommunen skulle ge honom rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assista ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5881-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5881-18 Målet rör en 17- årig kille som yrkade att kommunen skulle ge honom rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assista ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5879-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5879-18 Målet rör en 27- årig kvinna som yrkade att kommunen skulle ge henne rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assist ...

  Läs mer

 • mål rörande prövningen av rätten till skälig ersättning för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 78-19

  mål rörande prövningen av rätten till skälig ersättning för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 78-19 Förvaltningsrätten hade beslutat att inte ta upp till prövning frågan om skälig ersättning för utförd personlig assistans genom att hänvisa till RÅ 2002 ref. 61. I ...

  Läs mer

 • mål rörande prövningen av rätten till skälig ersättning för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 77-19

  mål rörande prövningen av rätten till skälig ersättning för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 77-19 Förvaltningsrätten hade beslutat att inte ta upp till prövning frågan om skälig ersättning för utförd personlig assistans genom att hänvisa till RÅ 2002 ref. 61. I ...

  Läs mer

 • mål rörande prövningen av rätten till skälig ersättning för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 76-19

  mål rörande prövningen av rätten till skälig ersättning för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 76-19 Förvaltningsrätten hade beslutat att inte ta upp till prövning frågan om skälig ersättning för utförd personlig assistans genom att hänvisa till RÅ 2002 ref. 61. I ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till dubbelassistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2604-18

  Mål rörande rätt till dubbelassistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2604-18 Målet rörde dödsboet till en 17- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av Huntingtons sjukdom, epilepsi och slemproblematik. Dödsboet yrkade att kammarrätten skulle bevilja dödsboet rätt till assistansers ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till assistansersättning när den anlitade assistansanordnaren inte hade tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 6518-17

  Mål rörande rätten till assistansersättning när den anlitade assistansanordnaren inte hade tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6518-17 Målet rör en kvinnas dödsbo som yrkade om assistansersättning. Försäkringskassan avslog dödsboet ...

  Läs mer

 • Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5640-18

  Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5640-18 Målet rör dödsboet till en 73- årig man som hade varit beviljad personlig assistans. Dödsboet yrkade om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utförd personlig as ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för en tidigare sjukhusvistelse samt för framtida sjukhusvistelser.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2883-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för en tidigare sjukhusvistelse samt för framtida sjukhusvistelser. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2883-17 Målet rör en 31- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assis ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till retroaktiv ersättning för tillfällig utökning av personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2419-17

  Mål rörande rätt till retroaktiv ersättning för tillfällig utökning av personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2419-17 Målet rör 27- årig kvinna som ansökte om tillfällig utökning av personlig assistans för sent. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att insatsen bitr ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för en tidigare tidsperiod.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 778-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för en tidigare tidsperiod. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 778-18 Målet rör en 47- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av svåra mag- och tarmbesvär samt smärtproblematik. Vid tidpunkten för förvaltningsrättens dom hade hon inte kommit me ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader till personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 534-18

  Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader till personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 534-18 Målet rör en 4- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en grav funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om ersättning för skäliga kostnader till person ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utökad dubbelassistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5876-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utökad dubbelassistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5876-17 Målet rör en 53- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om ekonomiskt stöd till skäliga kost ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till retroaktiv ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4071-17

  Mål rörande rätt till retroaktiv ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4071-17 Målet rör en 6- årig kille som hade rätt till personlig assistans och som yrkade på ekonomisk ersättning för kostnader för personlig assistans. Kommunen avslog hans an ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2278-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2278-16 Målet rör en 30- årig man som yrkade på ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans för värme, förbrukningsartiklar, friskvård samt utökad handl ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2378-17

  Mål rörande rätt till ersättning för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2378-17 Målet rör en 9- årig kille som hade beviljats ersättning för utförd assistans med 256 kr per timme. Han yrkade på ersättning med 288 kr per timme och anförde att i kostnadsposten för ad ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1345-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1345-17 Målet rör en 24- årig kvinna som yrkade att hon skulle beviljas den sökta ersättningen då hon hade haft två sjuklönekostnader för samma period men hade bara fått er ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2564-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2564-16 Målet rör en 10- årig kille som yrkade att kommunen skulle ersätta hans kostnader för personlig assistans med ett belopp motsvarande det statliga schablonbeloppet f ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för personlig assistans för ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2944-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för personlig assistans för ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2944-16 Målet rör en 47- årig man vars ordinarie assistent hade varit sjukskriven och lämnat ett läkarintyg för perioden. Assistansanordnaren hade betalat s ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3392-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3392-16 Målet rör en 18- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle förklara att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3238-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3238-16 Målet rör en 19- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle förklara att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 934-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 934-17 Målet rör en 70-årig man som yrkade att kommunen skulle bevilja honom ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans med ett timbelopp motsvarande de ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till retroaktiv assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1803-16

  Mål rörande rätt till retroaktiv assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1803-16 Målet rör en 23- årig kvinna som yrkade om retroaktiv assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att de inte hade fått in handlingar som styrkte att en utökning av assista ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om utbetalning av assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7640-16

  Mål rörande frågan om utbetalning av assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7640-16 Målet rör ett dödsbo som yrkade att den försäkrade inte kunde nekas utbetalning av ersättning för personlig assistans om han eller hon köpte assistans av en anordnare som inte hade tillstånd. ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 822-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 822-16 Målet rör en 33- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsv ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3072-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3072-16 Målet rör en 63- kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp f ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3599-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3599-16 Målet rör en 57- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 249-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 249-17 Målet rör en 21- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsv ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2432-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2432-16 Målet rör en 29- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2429-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2429-16 Målet rör en 37- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2426-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2426-16 Målet rör en 65- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1460-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1460-16 Målet rör en 23- årig man som yrkade att kommunen skulle ersätta hans kostnader för personlig assistans med ett belopp motsvarande det statliga schablonbeloppet för ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2491-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2491-16 Målet rör en 6- årig kille som yrkade att kommunen skulle ersätta hans kostnader för tillfällig utökning av personlig assistans med ett belopp motsvarande det statl ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1305-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1305-16 Målet rör en 55- årig kvinna som yrkade att kommunen skulle ersätta hennes kostnader för personlig assistans med ett belopp motsvarande det statliga schablonbeloppe ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 35-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 35-17 Målet rör en 12- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle bestämma att han hade rätt till högre ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans än vad k ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till retroaktiv ersättning för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 363-16

  Mål rörande rätt till retroaktiv ersättning för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 363-16 Målet rör en 64- årig kvinna som yrkade att hon skulle beviljas retroaktiv ersättning för personlig assistans för två perioder. Kommunen avslog detta med motivering att anställningsa ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 914-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 914-17 Målet rör en 49- årig kvinna som yrkade att hon skulle få ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till retroaktiv assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 4126-16

  Mål rörande rätt till retroaktiv assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4126-16 Målet rör en 60-årig man som yrkade att han skulle få retroaktiv assistansersättning för en 9-månaders period. Försäkringskassan avslog hans ansökan med motivering att det inte var sannolikt att ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3730-16

  Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3730-16 Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3093-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3093-16 Målet rör en 5- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett timbelopp motsvarande det s ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2357-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2357-16 Målet rör en 56- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt sc ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 89-17

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 89-17 Målet rör en 63- årig kvinna som inte hade kunnat presentera något preciserat underlag som visade att hennes påstådda kostnader för biträde av personlig assistans var skäli ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3074-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3074-16 Målet rör en 7- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrr

  Målnr: 3073-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrr, mål nr 3073-16 Målet rör en 40- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp för statlig ass ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3071-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3071-16 Målet rör en 65- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1592-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1592-16 Målet rör en 63- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnad för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt schablo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1591-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1591-16 Målet rör en 56- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt schab ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1188-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1188-16 Målet rör en 56- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt sc ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 106-17

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 106-17 Målet rör en 64- årig kvinna som inte hade kommit in med tillräckligt mycket underlag för att kommunen skulle bevilja henne högre belopp för personlig assistans. Kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3448-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3448-16 Målet rör en 7- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3447-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3447-16 Målet rör en 64- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3446-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3446-16 Målet rör en 53- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3445-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3445-16 Målet rör en 51- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3180-15

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3180-15 Målen rör en person som yrkade att kammarrätten skulle förklara att han,hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statlig ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3094-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3094-16 Målet rör en 47- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3092-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3092-16 Målet rör en 67- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3091-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3091-16 Målet rör en 69- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3090-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3090-16 Målet rör en 28- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3089-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3089-16 Målet rör en 30- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3088-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3088-16 Målet rör en 18- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3087-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3087-16 Målet rör en 8- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3086-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3086-16 Målet rör en 18- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3015-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3015-16 Målet rör en 14- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelo ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 9-16

  Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 9-16 Målet rör en 22- årig kvinna som begärde ersättning med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet. Kommunen yrkade att eftersom hon inte hade presenterat något underlag för att ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4939-16

  Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4939-16 Målet rör en 17-årig tjej som yrkade att kommunen skulle ersätta hennes assistanstimmar med ett belopp som motsvarade schablonbeloppet för den statliga assistanser ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3018-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3018-16 Målet rör en 68-årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans som motsvarade det statliga schablo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3017-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3017-16 Målet rör en 56-årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans som motsvarade det statliga schablonbe ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2052-15

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2052-15 Målet rör en 59- årig kvinna som yrkade ersättning för sina assistanskostnader för uttag av förbrukningsartiklar som var kompletterade med ett namnförtydligande av ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1464-15

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1464-15 Målet rör en 59- årig kvinna som yrkade ersättning för sina assistanskostnader för uttag av förbrukningsartiklar som var kompletterade med ett namnförtydligande av ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för personlig assistans för en person som inte presenterade underlag för att bedöma kostnadernas skälighet.

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 753-756-16

  Mål rörande ersättning för personlig assistans för en person som inte presenterade underlag för att bedöma kostnadernas skälighet. Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen , mål nr 753-756-16 Målet rör en 22- årig kvinna som begärde ersättning med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppe ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för tillfällig utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1454-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för tillfällig utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1454-16 Målet rör en 8-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om ekonomisk ersättning för t ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 16-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 16-16 Målet rör en 55-årig kvinna som yrkade att kommunen skulle utge henne ekonomisk ersättning för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonb ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ytterligare ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6280-15

  Mål rörande rätt till ytterligare ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6280-15 Målet rör en 30-årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklings- och beteendestörning i kombination med en lättväckt aggressivitet med ut ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om det fanns förutsättningar för att bevilja assistansersättning för assistans som utfördes av assistenter bosatta utanför EES- området.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 206-16

  Mål rörande frågan om det fanns förutsättningar för att bevilja assistansersättning för assistans som utfördes av assistenter bosatta utanför EES- området. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 206-16 Målet rör en 58-årig man vars assistenter inte var bosatta inom EES-området. Försäkringskassan ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för utförd assistans för vårdnadshavare som var assistenter och som hade överskridit arbetstidslagen.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1012-16

  Mål rörande rätt till ersättning för utförd assistans för vårdnadshavare som var assistenter och som hade överskridit arbetstidslagen. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1012-16 Målet rör en 11-årig tjej vars föräldrar arbetade som personlig assistenter för henne. Föräldrarna hade arbetat mer ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 567-15

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 567-15 Målet rör en 59- årig kvinna som yrkade på ekonomiskt stöd till merkostnad för personlig assistans pga. att ordinarie assistent hade varit sjuk. Kommunen avslog hen ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1324-16

  Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1324-16 Målet rör en 68-årig man vars fru arbetade som personlig assistent för honom. Försäkringskassan beslutade att inte betala ut assistansersättning för övertid. Försäkringskassan ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om det fanns förutsättningar för att bevilja assistansersättning för assistans som utfördes av assistenter bosatta utanför EES-området.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 673-16

  Mål rörande frågan om det fanns förutsättningar för att bevilja assistansersättning för assistans som utfördes av assistenter bosatta utanför EES-området. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 673-16 Målet rör en 18-årig kille vars assistenter inte var bosatta inom EES-området. Försäkringskassan ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 785-15

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 785-15 Målet rör en 45- årig man som yrkade på rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans då hans ordinarie assistent hade varit sjuk. Kommun ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader till personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1177-16

  Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader till personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1177-16 Målet rör en 4-årig tjej som yrkade att hon skulle få ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet för ...

  Läs mer

 • Mål rörande kravet på att lämna in assistentens anställningsavtal till Försäkringskassan.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3391-15

  Mål rörande kravet på att lämna in assistentens anställningsavtal till Försäkringskassan. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3391-15 Målet rör en 10- årig kille som yrkade retroaktivt ersättning för utförd assistans. Försäkringskassan avslog detta med motivering att även om den utökade assis ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för utförd assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2929-15

  Mål rörande rätt till assistansersättning för utförd assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2929-15 Målet rör en 21- årig man som yrkade ersättning för samtliga timmar för vilka assistans hade utförts under oktober och november 2013. Det fanns handlingar och avtal som styrkte kundavta ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5939-15

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5939-15 Målet rör fyra personer som yrkade att deras ekonomiska stöd till skäliga kostnader för personlig assistans skulle vara lika högt som schablonbeloppet för den statli ...

  Läs mer

 • Mål rörande sammanräkning av assistentens arbetade timmar.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1467-15

  Mål rörande sammanräkning av assistentens arbetade timmar. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1467-15 Målet rör en 49- årig man vars assistent hade arbetat för två olika assistansbolag. Försäkringskassan yrkade att assistenten hade brutit mot den högsta godtagbara arbetstiden. Försäkringskas ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för tillfälligt utökad personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5073-15

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för tillfälligt utökad personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5073-15 Målet rör en 62-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att hans behov ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 134-16

  Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 134-16 Målet rör en 4-årig tjej som yrkade att hon skulle få ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet för ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1341-15

  Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1341-15 Målet rör en 54- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om ekonomiskt stöd för tillfällig utökning av personlig assistans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd assistans för en assistent som har arbetat mer än vad arbetstidslagen tillåter.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4917-15

  Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd assistans för en assistent som har arbetat mer än vad arbetstidslagen tillåter. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4917-15 Målet rör en 69-årig man vars fru var hans personliga assistent. Hon hade arbetat mer än 48 timmar per sjudagarsperi ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 6356-14

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6356-14 Målet rör en 57- årig kvinna som hade assistansersättning och köpte personlig assistans. Hon ansökte om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för pers ...

  Läs mer

 • Mål rörande timbeloppet för assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 818-15

  Mål rörande timbeloppet för assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 818-15 Målet rör ett dödsbo som yrkade förhöjt timbelopp för utförd assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att vad som framkom i målet visade inte annat än att den skillnaden som u ...

  Läs mer

 • Mål rörande retroaktiv utbetalning av assistansersättning

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6310-11

  Mål rörande retroaktiv utbetalning av assistansersättning Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6310-11 Målet rör en 12-årig pojke med en funktionsnedsättning, vars föräldrar har agerat assistenter. Pojken yrkade att föräldrarna skulle få assistansersättning för perioden december 2009 till maj 2 ...

  Läs mer

 • Mål rörande aktiv tillsyn och retro

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7659-09

  Mål rörande aktiv tillsyn och retro Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7659-09 Målet rör en 54-årig kvinna med autism, ätstörningar, diabetes och som var i behov av hjälp med de grundläggande behoven. Kvinnan var destruktiv med benägenhet till självskadebeteenden som följd och var således i ...

  Läs mer

 • Mål rörande retroaktiv ersättning för personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6068-11

  Mål rörande retroaktiv ersättning för personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6068-11 Målet rör en 29-årig funktionshindrad man som beviljats ersättning för personlig assistans. Frågan i det här målet var om han hade rätt till retroaktiv ersättning för personlig assistans unde ...

  Läs mer