Personkrets 2

Personkrets 2 omfattar personer som fått ett betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Andra personkretsen är diagnosbaserad. Den enskilde har till följd av sjukdom, exempelvis en tumör, eller yttre våld, exempelvis en trafikolycka, efter utvecklingsåren fått en hjärnskada och till följd därav även drabbats av ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder.

Personkrets 2 omfattar personer som fått ett betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Andra personkretsen är diagnosbaserad. Den enskilde har till följd av sjukdom, exempelvis en tumör, eller yttre våld, exempelvis en trafikolycka, efter utvecklingsåren fått en hjärnskada och till följd därav även drabbats av ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder.

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn som ett annat personligt behov och för rikning under dygnsvilan

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2612-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn som ett annat personligt behov och för rikning under dygnsvilan Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2612-18 Målet rör en 64- årig man tillhörande personkrets 2 som led av total plexus brakialisskada och var rullstolsburen till följd av en ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3483-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3483-18 Målet rör en 16- årig tjej som tillhörde personkrets 2 som behövde hjälp med kommunikation och personlig hygien. Förvaltningsrätten beviljade henne personlig assistans ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om en kvinna med hjärnskada och KOL kan anses tillhöra personkrets 3 alternativt personkrets 2.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2688-18

  Mål rörande frågan om en kvinna med hjärnskada och KOL kan anses tillhöra personkrets 3 alternativt personkrets 2. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2688-18 Målet rör en 64- årig kvinna som tidigare hade tillhört personkrets 3 och varit beviljad assistansersättning de senaste 15 åren och in ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1454-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1454-18 Målet rör en 38- årig man tillhörande personkrets 3 som endast kommunicerade med enstaka ord och kroppsspråk, som inte klarade sig utomhus själv samt behövde hjälp med på- och avklädning, all personlig hygie ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 2.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1800-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 2. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1800-18 Målet rör en 67- årig man som led av en hjärnskada som ansökte om en kontaktperson men vars ansökan blev avslagen pga. att han inte ansågs tillhöra personkrets 2. Kommunen avslog hans ansökan med motivering ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1887-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1887-18 Målet rör en 21- årig man tillhörande personkrets 2 som led av en hjärnskada som orsakade epilepsianfall. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för aktiv tillsyn som förutsat ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn av övervakande karaktär.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2907-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2907-17 Målet rör en 3- årig kille tillhörande personkrets 2 som till följd av en hjärnskada led av en psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog han ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans for aktiv tillsyn och kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 212-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans for aktiv tillsyn och kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 212-18 Målet rör en 65- årig man tillhörande personkrets 2 som led av en kvarvarande lätt förlamning i höger arm och ben som resttillstånd efter en hjärninfarkt. Kommunen avslog h ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för måltider och aktiv tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 3949-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för måltider och aktiv tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3949-17 Målet rör en 43-årig man tillhörande personkrets 2 som led av ryggmärgsskada till följd av en olycka som innebar att han var förlamad och saknade känsel i ben, bål och armar. ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillfällig utökning av personlig assistans i samband med en utlandsresa.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1666-17

  Mål rörande tillfällig utökning av personlig assistans i samband med en utlandsresa. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1666-17 Målet rör en 35- årig man tillhörande personkrets 2 som led av stora sequelae efter en traumatisk hjärnskada. Kommunen avslog hans ansökan om tillfällig utökning av ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillfällig utökning av personlig assistans i samband med en utlandsresa.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1631-17

  Mål rörande tillfällig utökning av personlig assistans i samband med en utlandsresa. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1631-17 Målet rör en 35- årig man tillhörande personkrets 2 som led av stora sequelae efter en traumatisk hjärnskada. Kommunen avslog hans ansökan om tillfällig utökning av ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad ledsagarservice.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1320-17

  Mål rörande rätt till utökad ledsagarservice. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1320-17 Målet rör en 45- årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av skador pga. epilepsianfall. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hon redan fick sina behov tillgodosedda genom de beviljade ...

  Läs mer

 • Mål rörande inhibition gällande gruppbostad.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1830-17

  Mål rörande inhibition gällande gruppbostad. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1830-17 Målet rör en 59- årig man tillhörande personkrets 2 som led av en hjärninflammation. Han yrkade att kammarrätten skulle undanröja förvaltningsrättens beslut och förordna att kommunens beslut om byte av bo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2362-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2362-15 Målet rör en 64-årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av en hjärnskada. Kommunen anförde att 14 timmar skulle dras av från hennes rätt till personlig assistans med motivering att tiden annars ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för måltider och aktiv tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1511-15

  Mål rörande rätt till personlig assistans för måltider och aktiv tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1511-15 Målet rör en 45- årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av en hjärnskada, högersidig spastisk pares samt mental retardering och dysfunktion i samtliga organ. Hon led äv ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2253-15

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2253-15 Målet rör en 57- årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av frakturer i käke, vänster axel, bäckenet, vänster höft och vänster knä till följd av en trafiko ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1952-15

  Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1952-15 Målet rör en 20- årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av en hjärnskada och en grav utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet med motivering ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till assistansersättning för aktiverings- och motiveringsinsatser

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 3412-2001

  Mål rörande rätten till assistansersättning för aktiverings- och motiveringsinsatser Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3412-2001 Målet rör en 54-årig man tillhörande personkrets 2. Han led av restbesvär efter en stroke, men klarade rent motoriskt att själv sköta sin personliga hygien, i ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 7020-06

  Mål rörande personkretstillhörighet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7020-06 Målet rör en 54-årig man som led av Alzheimers sjukdom. Sjukdomen hade debuterat 1999 och mannen hade försämrats i närminne. Han hade språkliga svårigheter och nedsatt orienteringsförmåga, svårt med initiativf ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till insatsen daglig verksamhet efter passerande av pensionsåldern

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 927-13

  Mål rörande rätten till insatsen daglig verksamhet efter passerande av pensionsåldern Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 927-13 Målet rör en 67-årig man tillhörande personkrets 2. Kommunen hade avslutat mannens dagliga verksamhet med motiveringen att mannen inte längre hade rätt till ins ...

  Läs mer